Woofington Post

16 saker att lära sig av hunden

Hundens livsfilosofi är något att bejaka och lära sig av. Om vi människor vore mer
som hundar så skulle jorden vara en bättre plats, och vi människor skulle vara lyckligare. Eller vad tror du? 16 saker...lag